Categoriearchief: Kunstuitingen

Don’t eat that yellow snow

 

 Don’t eat that yellow snow

cover02
don’t eat that yellow snow

Acryl on board, 61*61 , 2005

Dreamed I was an Eskimo
Frozen wind began to blow
Under my boots and around my toes
The frost that bit the ground below
It was a hundred degrees below zero…

And my mama cried
And my mama cried
Nanook, a-no-no
Nanook, a-no-no
Don’t be a naughty Eskimo
Save your money, don’t go to the show

Well I turned around and I said “Oh, oh” Oh
Well I turned around and I said “Oh, oh” Oh
Well I turned around and I said “Ho, Ho”
And the northern lights commenced to glow
And she said, with a tear in her eye
“Watch out where the huskies go, and don’t you eat that yellow snow”
“Watch out where the huskies go, and don’t you eat that yellow snow”

 

 

 

 

 

Bondsconcours

In Eijsden ben ik er mee opgegroeid, de 2 muziekcorpsen en de daaraan verbonden concoursen als wedstrijd.

Eindeloze repetities. Familie onder stress .

De Aw en de neuj Hermenie, mijn moeder Francoise , bijna 89 jaar, heeft het er nog over.

De neuj is de “Roej ” Sainte  Cecile .

Zij is “Blauw “, van de KOH , genaamd  Warnier .

Hier is mijn versie, lang geleden gemaakt, blauwe jassen met rode mutsen met pluim.

De ultime onmogelijke combinatie, maar het concours 2003 ??

De tegenstand ontbreekt in deze wedstrijd. Toch maar apart blijven.

 

Bondsconcours 2003

 

Bondsconcours 2003

Acryl, 62 bij 62 op board, 2003

2 Kwantitatieve deelname aan concertconcoursen

Er is een kwantitatief onderzoek gedaan naar de deelname aan concertconcoursen georganiseerd
door de KNFM en door de bonden van de VNM (vh. FKM en NFCM). Het aantal deelnemende
orkesten aan concertconcoursen nam gestaag af met gemiddeld ruim 13 per jaar (- 4 à 7% per jaar).
Deze afname geldt voor concoursen georganiseerd door zowel de KNFM als door de ex FKM en de ex
NFCM bonden. WMC deelname door Nederlandse orkesten is stabiel. Nam in 1998 nog ca. 70% van
de lid-verenigingen deel aan concertconcoursen, in 2011 is dat aandeel afgenomen tot ca. 35%. Voeg
hierbij het groeiende aantal fusies van orkesten overal in het land en het is duidelijk dat
concoursdeelname in kwantitatieve zin wel terug moet lopen. Het lijkt, op basis van de cijfers van de
afgelopen twee jaar, erop dat de daling tot stilstand is gekomen en dat er een stabiel niveau van
concoursdeelname is bereikt, zeker is dat echter nog niet.

bondsconcours

 

aantal Nederlandse deelnemers concertconcoursen

FKM/KNFM/NFCM/WMCconcept t.b.v. discussie
Groei en bloei van de amateur blaasmuziek in Nederland – Visie en aanpak – conceptversie 9 – 8 oktober 2013 blz. 3
is de afname minder (N.B. Brassbands zijn verplicht regelmatig deel te nemen aan reguliere
bondsconcoursen om deel te mogen nemen aan NBK.).
In 2004 werd het concoursreglement verruimd met het zogenaamde onderdeel 2b en werd het
mogelijk om i.p.v. een keuzewerk uit het groot repertorium, een geheel vrij te kiezen werk of aantal
werken uit te voeren. Het aantal orkesten dat gebruik maakt van gedeelte 2b is sterk verminderd.
Was dat in de beginjaren (2004-2007) nog 25 à 30% (waarschijnlijk nog veel hoger, de cijfers uit de
beginjaren zijn geflatteerd). Inmiddels is dat percentage gedaald tot ruim 5% van de deelnemende
orkesten.
Conclusie KNFM/VNM Commissie Blaasmuziek: Deelname aan concertconcoursen is gehalveerd. Dat
betekent dat er een grote groep orkesten is die het concertconcours niet meer gebruikt als instrument
voor kwaliteitsontwikkeling.
3 Kwalitatieve onderzoeken
Discussie over concertconcoursen is er al lang en er zijn diverse onderzoeken naar de zin en de
beleving hiervan door muziekverenigingen gedaan. Patricia Kools (‘Concoursen in de Limburgsen
blaasmuziek’ – 1998) constateert dat er een verschil bestaat in de beleving van concoursen. Orkesten
in de lagere afdelingen zien een concours vooral als een toetsing (‘waar staan we?’). Alleen orkesten
die over voldoende financiële en muzikale middelen beschikken, kunnen concoursen als een
wedstrijd zien, hetgeen betekent dat alleen de echte toporkesten het wedstrijdgebeuren tot in de
puntjes beheersen. Met name verenigingen in de lagere afdelingen voorzien (in 1998!) problemen
met de continuïteit van verenigingen. Men moet al veel inspanningen verrichten om de vereniging
draaiend te houden en concoursen worden gezien als een extra belasting, zowel financieel, qua
bezetting en qua motivatie van de leden. Zij constateert ook een discrepantie tussen de artistieke
visie van dirigenten en de bestuurlijke visie van bestuurders: hoewel er in artistiek opzicht een hoog
niveau is bereikt, kan er in bestuurlijk opzicht nog veel verbeterd worden. Patricia Kools constateert
ook dat orkesten niet zozeer bezwaar hebben tegen het concourssysteem ‘an sich’ (concoursen
bieden een zinvolle mogelijkheid tot kwaliteitsborging) maar dat kritiek vaak interne problemen van
de vereniging verhult (het concours krijgt de zwarte piet).
Recent deed Remon Aarts kwalitatief onderzoek naar het functioneren van de Brabantse
blaasmuzieksector in het algemeen en het concoursmodel in het bijzonder (‘Blaasmuziek onder de
loep, de houdbaarheid van het concoursmodel’ – 2012). De hoofdvraag was: in hoeverre sluit het
huidige concoursmodel aan bij het functioneren en de doelstellingen van de harmonie- en
fanfareorkesten, uitkomende in de lagere divisies. Ondanks de beperkte scope, zijn de bevind

enz enz

 

 

Schaken is kunst

Sommige dingen vergeet en verleer je nooit :

Schaken Philipsgebouw te Eijsden

Uit de krant van 1970 :

vrijdag 2 januari

schaken 1970

Ik weet het gelukkig nog, we waren lid van de studentenvereniging . Onder bezielende leiding van +John Michon (1936-2009 ) uit Oost – Maarland, met het grote schaakbord voor de groep, leerden we schaken.

Op die dag was ik 17 en 2 maanden oud, de andere spelers waren in dezelfde leeftijd ( 15- 18).

Toch maar eens zoeken en en  kijken of ik op het web iets kan vinden; namen, woonplaatsen, foto’s van internet :

Dit is het resultaat , in speelvolgorde :

harm hovens harm

samen nog regelmatig bij Henry een pilsje gedronken en “zwikken”, Prins Hendrikstraat

 

bennie van den busschebennie

uit Spekholzerheide, mijn huidige woonplaats. Samen naar de H.B.S. Maastricht, Veldje

nico rutters, Past Debetsstraat

samen op stap

…… bakker, tja

vergeten , sorry

michel feijkop

webmaster en soms nog schakend, Prof. Duboisstraat

+willy aussemswillie

te vroeg overleden ,2011, Prins Bernhardstraat

 

cyriel schmeitscyriel

nog spelend,voorzitter schaakvereniging Eijsden, Prins Bernardstraat

Voorzitter: Cyriel Schmeits

Pr. Hendrikstraat 39
6245 ED Eijsden
tel. 043-4093728
email: cschmeits@hetnet.nl

robbie aussems, Prins Bernhardstraat

Met Cyriel en Harm heb ik nog  jaren in Gronsveld gespeeld.

John Michon speelde hier ook.

schaak

18-03-2014 Michel

aanvullende info ontvangen van Cyriel :

Bakker heet Jan met de voornaam , irene straat

in deze straat was indertijd een fietsenwinkel van Bakker

vlgs hem ook lid van de kleine club,

hans-peter verstraelen,margrietstraat

hans van den boorn,kapittelherenstraat

bert van den boorn,kapittelherenstraat, juist ook in gronsveld gespeeld.

hans winkelhyzen,julianastraat,boomkensstraat ? ik zie hem wel eens bij henry , bronkmaandag.

ik heb zo mijn twijfels of dit juist is, bert speelde ook in gronsveld mee.

gaarne nader info

 

 

 

 

De goede rechters

illustratie

de goede rechters

James Ensor, ‘De goede rechters’, 
1891, 38 × 46 cm, privé-verzameling.

James Sidney Edouard baron Ensor
(Oostende,13 april 1860
 – Oostende,19 november 1949)

Limburgse rechters geven dienstauto niet op

AMSTERDAM -De rechtbank Limburg besteedt jaarlijks 66.500 euro aan dienstauto met chauffeur voor twee bestuursleden en negeert daarmee een advies van de Raad voor de Rechtspraak. Dat hebben de Raad en de rechtbank zaterdag bevestigd naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad.

De bestuurders van de rechtbank Limburg wonen ver van hun werk, maar de Raad vindt het niet goed uit te leggen dat de rechtbank de kosten voor de dienstauto betaalt. Dat was de conclusie bijna een jaar geleden. Toch grijpt de Raad niet in, want dat gebeurt alleen bij „enorme misstanden”, liet een woordvoerder weten. „Er zijn verder geen gevolgen voor de rechtbank Limburg, behalve dat die zich nu publiekelijk moet verantwoorden.”

Voor alle uitgaven boven de 5000 euro per jaar moeten rechtbanken, die op zich zelfstandig zijn, advies vragen aan de Raad voor de Rechtspraak. Daarnaast is het uitgangspunt dat alle 55 bestuurders van rechtbanken in Nederland met het openbaar vervoer reizen.

„Er zijn wel kosten, maar het was een belangenafweging. Wij kunnen de kosten wel verantwoorden”, verklaarde de rechtbank Limburg.

Bron: Telegraaf 25-01-2014