Vervlogen hoop ???

DSC01446

Vervlogen hoop

 

 

acryl op doek, klei ondergrond, formaat 40*30 cm , jaar 2012

Hoop op herstel vervlogen: 6 vragen

Van onze verslaggever Frank van Alphen − 17/08/10, 22:24

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft voor het eerst op grote schaal pensioenfondsen gedwongen de pensioenen te korten. De toezichthouder op de pensioensector vindt het niet verantwoord nog te hopen op herstel zonder deze ingrijpende maatregel. DNB vreest dat de rekening wordt doorgeschoven naar de jongere deelnemers van de fondsen.

Welke fondsen moeten uitkeringen verlagen?

Veertien pensioenfondsen moeten met ingang van volgend jaar korten op de opgebouwde pensioenen. De namen zijn niet bekendgemaakt. Wel is het bekend dat het fondsen zijn die in hun herstelplan al hadden staan dat korten wellicht nodig was.

Was is korten?

Het wordt ook afstempelen genoemd. Dit houdt in dat het pensioen dat dit jaar wordt overgemaakt, wordt verminderd met een percentage dat kan oplopen tot 14. Meestal gaat het om één of enkele procenten. De korting is niet honderd procent zeker. Fondsbestuurders krijgen nog de kans te komen met een alternatief. In de praktijk komt het erop neer dat de werkgever zal moeten bijspringen, bijvoorbeeld omdat hij niet de naam wil hebben een wankel pensioenfonds te hebben.

Waarom komt dit slechte nieuws voor gepensioneerden nu naar buiten?

De Nederlandsche Bank had pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad, – de verhouding tussen het vermogen en alle toekomstige verplichtingen – vorig jaar extra tijd gegeven om op krachten te komen. De dekkingsgraad van 340 pensioenfondsen was begin vorig jaar onder het vereiste minimumniveau van 105 procent gezakt. Dit was het gevolg van deingezakte beurskoersen en de lage rente. Hoe lager de rente, hoe hoger de verplichtingen in de boeken komen omdat het fonds niet kan rekenen op een relatief hoog risicoloos rendement. De hoop was dat de beurzen zouden aantrekken en dat de rente wat zou opveren. Dat zou de meeste fondsen uit de gevarenzone tillen.

Dat is niet gebeurd en daarom trekt DNB nu aan de bel. De dekkingsgraden van de fondsen is de afgelopen tijd gedaald naar gemiddeld 100 procent. Dat houdt in dat er fondsen zijn die daar ver onder zitten.

Hoeveel geld kan een gepensioneerde op jaarbasis nu kwijtraken?

Dat is afhankelijk van de hoogte van het pensioen en de mate waarin wordt afgestempeld. Uitgaande van een aanvullend pensioen van 800 euro per maand en een korting van 2 procent, ontvangt een gepensioneerde dan 16 euro minder per maand.

Bedenk dat de koopkracht harder omlaag gaat. Een fonds dat afstempelt, zal uiteraard de pensioenen niet verhogen met de inflatie (indexeren). Sowieso hebben veel fondsen de afgelopen jaren niet of slechts gedeeltelijk geïndexeerd vanwege de malaise op de beurzen.

Merken werknemers ook iets van deze korting?

Ja, ook hun pensioenbedrag wordt gekort. Op het pensioenoverzicht komt een lager bedrag te staan dat de werknemer ontvangt als hij doorwerkt tot zijn 65ste. Verschil met gepensioneerden is dat dit bedrag weer kan stijgen als het beter gaat met het fonds. Een 65-plusser ontvangt domweg minder euro’s.

Hoe kan ik te weten komen of mijn pensioenfonds ook in de problemen zit?

Pensioenfondsen die overgaan tot afstempelen, melden dat aan hun deelnemers. Wie bij een fonds zit met een lage dekkingsgraad (onder de 95 procent) en een herstelplan dat rept over een mogelijke korting, moet zich zorgen maken.

 

ABP kort pensioen met 0,5 procent

HEERLEN – Het ambtenarenpensioenfonds ABP kondigt een voorgenomen verlaging van de pensioenen aan met 0,5 procent. Bovendien gaat een tijdelijke opslag op de premie omhoog van 1 naar 3 procent.

ABP maakte woensdag bekend dat deze maatregelen nodig zijn, omdat de dekkingsgraad te laag is.

De verlaging van de pensioenen gaat in vanaf 1 april 2013, maar begin 2013 maakt ABP opnieuw de balans op om te bezien of de verlaging moet worden doorgezet.

Zowel de aanspraken van mensen die pensioen opbouwen als de uitkeringen van de gepensioneerden worden gekort.

Een gemiddelde gepensioneerde, die naast de AOW 10.000 euro per jaar aan ouderdomspensioen ontvangt, krijgt zo’n 3,50 euro minder per maand. De werkende deelnemers in het fonds en de werkgevers moeten meer premie betalen. De tijdelijke opslag op de premie gaat dit jaar en volgend jaar omhoog van 1 naar 3 procent.

Een ,,aanzienlijke minderheid” van de deelnemersraad was in een advies tegen het besluit, aldus ABP. De werkgeversraad en de deelnemersraad van het fonds adviseerden positief, ook al vonden ze het besluit pijnlijk.